Около 600-700 човека излязоха в съботния ден на площада за да изразят  категоричното си несъгласие с проекта за изграждане на Регионално депо на територията на община Самоков.Инициатори на събитията отново бяха представителите на Инициативния комитет.Георги Хаджийски е един от тях.В разговор той ни информира за конкретните мотиви,провокирали поредния протест срещу сметището.По думите му това е преди всичко неразбирането важността на проблема и липсата на диалог с представителите на местната власт и най -вече с председателя на Сдружението за управление на отпадъци - Ангел Николов."Спонтанно хората се събраха,за да кажат високо и ясно "не".До момента са събрани около 5 000 подписа като акцията все още продължава" -добавя нашият събеседник.Тук е мястото да споменем,че във въпросния списък фигурира и подписа на кмета Николов,чието лично желание е за изграждане на завод в друга част на "Катранджия-".Разговорът ни с Г.Хаджийски продължава  с това,че изготвените дотук документи не отговарят на закона и по-конкретно на минималните изисквания за отстояние на депото от населени места.Ромските къщи,макар и неурегулирани са в непосредствена близост,а на 800-900 м.се намира модерно работещо предприятие в с.Драгушиново - мандра "Добрев".И още: "Многото несъответствия говорят затова,че самият идеен проект е направен или от хора,които не познават нормативите,или работят поръчково,бързо и некачествено".На тази мисъл навежда и прословутата сделка с фирма "Гал-Гал Супер Вю",която изкупува около 120 дка земи с намерение за построяване на вилно селище в непосредствена близост до съществуващото сметище.Нашият събеседник припомня,че земите са продадени на по-ниска цена от данъчната оценка.Прави се ПУП,след което следва замяна с терени на "Боричо".Цитира интервю във в."Новинар" от 10-ти март 2008 г.,в което кметът Николов публично заявява позицията си против сметището.Само няколко месеца по-късно тя е променена.Според Георги Хаджийски и преди,и след проведения митинг целта е ясна."Убедени сме,че теренът е неподходящ,не са спазени националните и европейски изисквания.Искаме институциите да вземат решение за по-подходящ терен за изграждане на депо" -са неговите думи в заключение.Не закъсня и реакцията на кмета,който също искаше да изрази позицията си,тръгвайки от самото начало.Каква всъщност е предисторията? Въпросът за изграждане на 54 регионални депа за твърди битови отпадъци е поставен за първи път през 2004 година.Приблизително по същото време е изпратено запитване до тогавашния зам.-министър в МОСВ Маноела Георгиева с настояване община Самоков да изгради собствено сметище.Отговорът е,че инвестиционното намерение би следвало да бъде реализирано със собствени средства.В последствие, вече като регионално, депото е заложено като едно от общо 54,предвидени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.Според градоначалника нито една от 18-те проучени площадки не отговаря на изискванията като добавя,че има само два на брой по-големи общински имоти - "Дъбова глава" и на 3 км. от Боровец.Необходим е терен с площ от около 250 дка,който да не е пасище,горски фонд и да не влиза в "Натура 2000".Отчуждаване на частни имоти е невъзможно.Във връзка с въпросния проект за изграждане на Регионално депо има общо 8 решения на ОбС-Самоков като само едно е с един "въздържал се".По повод организирания протестен митинг кметът Николов сподели,че се радва инициативата на младите хора,въпреки възгласите за оставка.Впредвид ситуацията със старото депо община Самоков е поставена пред неблагоприятна алтернатива.То е открито 1965 г.,а е затворено 1996.Обслужването на сметищетовключва ежедневно заравняване на извозените количества твърди битови отпадъци и ежемесечно запръстяване.Към настоящия момент са необходими 3 млн.лева за неговото саниране.С всеки изминал ден разрешаването на проблема с боклука става все по-неотложно,въпреки организираното сметосъбиране по места.Според данни на специалистите Самоков произвежда ТБО колкото 100 хиляден град.
Анелия Балабанова